Ubiquitin thiolesterase protein OTUB2 (Otubain-2) Family

Domain Species Proteins
Ubiquitin thiolesterase protein OTUB2 (Otubain-2) 1 1