ClpX chaperone zinc binding domain Family

Domain Species Proteins
ClpX chaperone zinc binding domain 1 8