Domain assignment for gi|387626162|ref|YP_006062334.1| from Streptococcus pneumoniae INV104

Other proteins with this domain architecture

See the phylogenetic distribution for this domain architecture

Domain Assignment Details

Start Residue End Residue Superfamily Superfamily E-value Family Family E-value Closest structure View
3 359 Nucleotidylyl transferase 1.23e-103 Class I aminoacyl-tRNA synthetases (RS), catalytic domain 0.000000112 2d5b A:1-348 Alignments
362 575 Anticodon-binding domain of a subclass of class I aminoacyl-tRNA synthetases 5.98e-43 Anticodon-binding domain of a subclass of class I aminoacyl-tRNA synthetases 0.00055 1rqg A:397-606 Alignments
561 662 Nucleic acid-binding proteins 7.83e-27 Myf domain 0.00013 1pyb A: Alignments

Protein Sequence Details

Sequence length 665
Comment methionyl-tRNA synthetase [Streptococcus pneumoniae INV104]
Sequence
MSEKNFYITTPIYYPSGKLHIGSAYTTIACDVLARYKRLMGYDVFYLTGLDEHGQKIQQKAEEAGITPQAYVDGMAVGVKELWQLLDISYDKFIRTTDDYHEKVVAQVFERLLAQDDIYLGEYSGWYSVSDEEFFTESQLAEVFRDEAGNVTGGIAPSGHEVEWVSEESYFLRLSKYQDRLVEFFKAHPEFITPDGRLNEMLRNFIEPGLEDLAVSRTTFTWGVPVPSNPKHVVYVWIDALLNYATALGYAQDEHGNFDKFWNGTVFHMVGKDILRFHSIYWPILLMMLDVKLPDRLIAHGWFVMKDGKMSKSKGNVVYPEMLVERYGLDPLRYYLMRNLPVGSDGTFTPEDYVGRINYELANDLGNLLNRTVSMINKYFDGQIPAYVEGVTEFDHVLAEVAEQSIADFHTHMEAVDYPRALEAVWTLISRTNKYIDETAPWVLAKDEALRDQLASVMSHLAASIRVVAHLIEPFMMETSRAVLTQLGLEEVSSLENLSLADFPADVTVVAKGTPIFPRLNMEEEIAYIKEQMEGNKPAVEKEWNPDEVELKLNKDEIKFEDFDKVEIRVAEVKEVSKVEGSDKLLQFRLDAGDGEDRQILSGIAKYYPNEQELVGKKVQIVANLKPRKMMKKYVSQGMILSAEYDGKLTLLTVDPAVPNGSVIG

Download

Sequence (FASTA)